อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย ใช้เป็นอุกรณ์เสริมต่างๆเช่น ตัวหนีบป้ายราคา ป้ายPOP ป้ายแท็ค ป้ายแสดงราคา ปืนยิงเอ็น เป็นต้น