วิธีแจ้งการชำระเงิน

  1. ใส่เลขที่ใบสั่งซื้อหรือเลขใบแจ้งหนี้ หากไม่มีให้ใส่ชื่อผู้สั่งซื้อ
  2. เลือกธนาคารที่โอนมา
  3. ใส่วันที่ ที่ท่านโอนเงินมา เวลาโอนใส่หรือไม่ใส่ก็ได้
  4. ใส่จำนวนเงินที่ท่านโอนมา
  5. แนบรูปใบโอน(choose file)
  6. กดปุ่ม เพื่อแสดงว่า ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ
  7. กดปุ่ม บันทึกแจ้งการชำระเงิน
  8. ระบบจะแสดงคำว่า "บันทึกการแจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว"ที่ด้านบนแสดงว่ารายการแจ้งโอนของท่านเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ต้องแจ้งโอนทางไลน์และทางโทรศัพท์อีก
  9. หากไม่แน่ใจว่าทำสำเร็จหรือไม่ให้ทำใหม่กี่ครั้งก็ได้ครับ

    หลังจากนั้นรอรับสินค้าได้เลยครับ

 

*กรุณาเช็ครายละเอียดและความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนกดยืนยันรายการ